Rating 8.9
Bookmark

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Watch full episodes Đấu Phá Thương Khung Phần 5, download Đấu Phá Thương Khung Phần 5 english subbed, Đấu Phá Thương Khung Phần 5 eng sub, download Đấu Phá Thương Khung Phần 5 eng sub, stream Đấu Phá Thương Khung Phần 5 at AnimeVietsub.
Status: Ongoing Released: 2022 Type: TV Episodes: 104 Censor: Censored Posted by: admin Released on: Updated on:
Watch streaming Đấu Phá Thương Khung Phần 5 English Subbed on AnimeVietsub. You can also download free Đấu Phá Thương Khung Phần 5 Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Đấu Phá Thương Khung Phần 5 on AnimeVietsub MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.

Synopsis Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Main: Tiêu Viêm

Vợ: Thải Lân (Mỹ Đỗ Toa), Huân Nhi

Hệ thống tu luyện:

Đấu Giả
Đấu Sư
Đại Đấu Sư
Đấu Linh
Đấu Vương
Đấu Hoàng
Đấu Tông
Đấu Tôn
Đấu Thánh
Đấu Đế
Bảng Dị Hỏa (23 loại)

1. Viêm Đế 10. Cửu U Phong Viêm 19. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
2. Hư Vô Thôn Viêm 11. Cốt Linh Lãnh Hỏa 20. Tu La Huyết Diễm
3. Tịnh Liên Yêu Hỏa 12. Cửu Long Lôi Cương Hỏa 21. Tái Sinh Viêm
4. Kim Đế Phần Thiên Viêm 13. Quy Linh Địa Hỏa 22. Vạn Thú Linh Hỏa
5. Sinh Linh Chi Diễm 14. Vẫn Lạc Tâm Viêm 23. Huyền Hoàng Viêm
6. Bát Hoang Phá Diệt Diễm 15. Hải Tâm Diễm * Hóa Sinh Hỏa
7. Cửu U Kim Tổ Hỏa 16. Hỏa Vân Thủy Viêm *Lưu Ly Liên Tâm Hỏa
8. Nghiệp Hỏa Hồng Liên 17. Hỏa Sơn Thạch Diễm *Huyết Yêu Diễm Hỏa
9. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa 18. Phong Lôi Phẫn Nộ Diễm *Tử Hỏa

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *