Rating 9
Bookmark
Followed 1 people

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Watch full episodes Nhất Niệm Vĩnh Hằng, download Nhất Niệm Vĩnh Hằng english subbed, Nhất Niệm Vĩnh Hằng eng sub, download Nhất Niệm Vĩnh Hằng eng sub, stream Nhất Niệm Vĩnh Hằng at AnimeVietsub.
Status: Ongoing Released: 2020 Type: TV Episodes: 135 Censor: Censored Posted by: admin Released on: Updated on:
Watch streaming Nhất Niệm Vĩnh Hằng English Subbed on AnimeVietsub. You can also download free Nhất Niệm Vĩnh Hằng Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Nhất Niệm Vĩnh Hằng on AnimeVietsub MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.

Synopsis Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Main: Bạch Tiểu Thuần

Harem: Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội, Công Tôn Uyển Nhi, Đỗ Lăng Phi

Cảnh giới:

Ngưng Khí Cảnh: Từ tầng 1 đến Tầng 10
Trúc Cơ Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu kỳ – Đại Viên Mãn
Kim Đan Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu kỳ – Đại Viên Mãn
Nguyên Anh Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu kỳ – Đại Viên Mãn – Nửa Bước Thiên Nhân
Thiên Nhân Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu kỳ – Đại Viên Mãn – Thiên Tùy Nhân Nguyện – Thế Giới Chi Y
Bán Thần Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu kỳ – Đại Viên Mãn (Đỉnh Phong). Tiến tới Chuẩn Đại Thừa (Chuẩn Thiên Tôn)
Đại Thừa Cảnh (Thiên Tôn): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn. Tiến tới Nửa Bước Thái Cổ (Chuẩn Thái Cổ)
Thái Cổ Cảnh (Hoàng Giả): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn. Tiến tới Nửa Bước Chúa Tể (Chuẩn Chúa Tể)
Tổ Cảnh: Tu Vi Thái Cổ và Nhục Thân Thái Cổ
Chúa Tể Cảnh
Vĩnh Hằng Cảnh

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *