Rating 9.2
Bookmark

Thế Giới Hoàn Mỹ

Watch full episodes Thế Giới Hoàn Mỹ, download Thế Giới Hoàn Mỹ english subbed, Thế Giới Hoàn Mỹ eng sub, download Thế Giới Hoàn Mỹ eng sub, stream Thế Giới Hoàn Mỹ at AnimeVietsub.
Status: Ongoing Released: 2021 Type: TV Episodes: 182 Censor: Censored Posted by: admin Released on: Updated on:
Watch streaming Thế Giới Hoàn Mỹ English Subbed on AnimeVietsub. You can also download free Thế Giới Hoàn Mỹ Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Thế Giới Hoàn Mỹ on AnimeVietsub MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.

Synopsis Thế Giới Hoàn Mỹ

Main: Hoang Thiên Đế – Thạch Hạo

Vợ: Hỏa Linh Nhi (chính thất), Vân Hi (mẹ của Tiểu Thạch Đầu), Thanh Y

Cảnh giới:

Phàm Nhân:
1. Bàn Huyết Cảnh
2. Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh)
3. Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh
4. Minh Văn Cảnh (Phong Hầu)
5. Liệt Trận Cảnh (Vương Giả)
6. Tôn Giả Cảnh
Thần Đạo:
1. Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần)
2. Chân Nhất Cảnh (Chân Thần)
3. Thánh Tế Cảnh (Thần Vương)
4. Thiên Thần Cảnh
5. Hư Đạo Cảnh
6. Trảm Ngã Cảnh
7. Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn)
8. Chí Tôn Cảnh
9. Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong)
Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực): Chân Tiên → Tiên Vương → Chuẩn Tiên Đế → Tiên Đế
Hệ Thống Tu Luyện do main tự sáng tạo: Luân Hải Bí Cảnh → Đạo Cung Bí Cảnh → Tứ Cực Bí Cảnh → Hóa Long Bí Cảnh → Tiên Đài Bí Cảnh (thế thứ 10 Độ Kiếp Thành Chân Tiên) → Tiên Vương → Chuẩn Tiên Đế → Tiên Đế

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *